కేంద్ర బడ్జెట్ లో రాష్ట్రానికి జరిగిన అన్యాయం, ఆదాని అవినీతి పై ఫిబ్రవరి 24న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సిపిఎం నిరసనలు