ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోడ్‌ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే దుర్వినియోగం చేయడంపై తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ.