సిపిఐ(ఎం) సీనియర్‌ నాయకులు కామ్రేడ్‌ కర్రి పార్వతమ్మ మృతికి సంతాపం