" అదానీ కుంభకోణం - ప్రజల సంపదకు ముప్పు" అంశంపై నిర్వహించిన సదస్సు లో మాట్లాడుతున్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు