అనపర్తిలో రోడ్డుపై బైఠాయించిన పోలీసులపై చర్య తీసుకోవాలి ` సిపిఐ(యం) డిమాండ్‌