కేంద్ర బడ్జెట్‌, అదానీ అవినీతికి నిరసనగా ఫిబ్రవరి 24న ధర్నాలు ` ప్రదర్శనలు : సిపిఐ(యం) రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు