అంత:రాష్ట్ర వివాదాలు పెంచే బిజెపి కుట్రకు సిపిఐ(యం) ఖండన తుంగభద్ర ఆయకట్టు ప్రయోజనాలు కాపాడాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి