పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు, ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని కోరుతూ అనంతపురం జిల్లా కలెక్టరేట్‌ ఎదుట 30 గంటల సత్యాగ్రహ దీక్ష