అనంతపురం జిల్లా కలెక్టరేట్‌ ఎదుట 30 గంటల సత్యాగ్రహ దీక్షలో సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు