సిపిఐ(యం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు రాష్ట్ర సర్పంచ్‌ల సంఘం అధ్యక్షునికి వ్రాసిన లేఖ