కేంద్ర ప్రభుత్వం 27.1.2021న ప్రకటించిన విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ వ్యూహాత్మక అమ్మకానికి వ్యతిరేకంగా 700 రోజులుగా సాగుతున్న పోరాటం నేపథ్యంలో అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ..