రవాణా వాహనాలపై త్రైమాసిక పన్ను పెంపును తక్షణం ఉపసంహరించుకోవాలి ` సిపిఐ(యం) డిమాండ్‌