'జగనన్న' ఇంటికి రూ.5 లక్షలు ఇవ్వాలి - రెండో వారంలో సచివాలయాల వద్ద నిరసనలు : సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు