ఎంఎల్‌సి ఎన్నికల తుది జాబితాలో ఉన్న బోగస్‌ ఓట్లు ఏరివేయాలి ` సిపిఐ(ఎం), సిపిఐ డిమాండ్‌