గుంటూరులో టిడిపి వస్త్రాల పంపిణీ తొక్కిసలాటలో ముగ్గురు చనిపోవడం పట్ల సిపిఐ(యం) రాష్ట్ర కమిటీ తీవ్ర విచారం