జగనన్న సంక్షేమ పథకాల కోత ఆపండి... SC, ST సబ్ ప్లాన్ కొనసాగించాలి - సిపిఎం రాష్ట్ర కమిటీ