నేవల్ బేస్ నిర్వాసితులు చేస్తున్న ఆందోళనకు మద్దతు తెలియజేసిన సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు