రాష్ట్రానికి, ప్రజలకు ఉపయోగం లేదు ప్రధాని పర్యటనపై సిపిఎం పొలిట్‌బ్యూరో సభ్యులు ఎం.ఏ.బేబి, బి.వి.రాఘవులు