ప్రత్యేక హోదా, విభజన హామీల సమస్యల పరిష్కారానికై ఢిల్లీలో ధర్నాలో పాల్గొన్న బి.వి. రాఘవులు