శాసనమండలి ఎన్నికల ఓటర్ల నమోదు - నెల్లూరు, అనంతపురం డియివోల ఆకస్మిక బదిలీ రద్దుకు, అక్రమాల నివారణకు విజ్ఞప్తి.