"జీఎస్టి" పై అనంతపురం జిల్లా కార్యదర్శి వి. రాంభూపాల్ విశ్లేషణ.