దేశ రక్షణ భేరి ప్రచార యాత్ర ముగింపు సందర్బంగా విజయవాడలో బహిరంగ సభ. అందరూ పాల్గొని జయప్రదం చేయండి..