సిపిఎస్‌ ఉద్యమాలపై నిర్బంధం తగదు వామపక్ష పార్టీల ఖండన