అదనపు విద్యుత్‌ భారాలు ఆపాలి. విద్యుత్‌ రెగ్యులేటరీ బోర్డు కార్యాలయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు మార్చాలి. ` సిపిఐ(యం) డిమాండ్‌