ఇంటిగ్రేటెడ్‌ యాప్‌ల భారం నుండి ఉపాధ్యాయులను మినహాయించాలి పూర్తిస్థాయి పర్యవేక్షణాధికారులను నియమించాలి ` సిపిఐ(యం) డిమాండ్‌