75వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యాలయంలో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ.