75ఏళ్ళ స్వాతంత్య్రం - నేటి కర్తవ్యం అంశంపై సిపిఎం ఏపి కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు లైవ్..