బ్రాండిక్స్‌ కంపెనీ ప్రమాదంపై ఉన్నతస్థాయి దర్యాప్తు జరపాలి బ్రాండిక్స్‌ ఇండియా యజమానిని అరెస్టు చేయాలి - సిపిఎం డిమాండ్‌