ఆరుగురు ఇంజనీరింగ్‌ విద్యార్ధులు మృతి పట్ల సిపిఐ (యం) రాష్ట్ర కమిటీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి