పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆచంట మండలం వరద ముంపు ప్రాంతంలో సీపీఎం పర్యటన.