ఒంగోలు డెయిరీని పునరుద్దరించాలని, కార్మికుల బకాయిలను చెల్లించాలని కోరుతూ...