ఐటీడీఏ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా K.R పురం వద్ద సిపిఎం ధర్నా