ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వబోమన్న కేంద్ర మంత్రి ప్రకటనకు వామపక్షాల ఖండన