పెంచిన బస్‌ ఛార్జీలను వ్యతిరేకిస్తూ జూలై 2వ తేదీన బస్‌ స్టేషన్‌ల వద్ద ధర్నాలకు వామపక్ష పార్టీల పిలుపు