అగ్నిపథ్ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్బంధం పై వామపక్ష పార్టీల ప్రెస్ మీట్