విద్యార్ధి నాయకుల అరెస్టులను ఖండించిన సిపిఎం రాష్ట్ర కమిటి..