మహమ్మద్ ప్రవక్తపై విద్వేష వ్యాఖ్యలు చేసి అల్లర్లకు కారణమైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని వామపక్ష పార్టీల డిమాండ్