ఇంటింటికి సిపిఎం కార్యక్రమంలో భాగంగా తాడేపల్లిలోని రైల్వే కాలనీ లో ముసలి అవ్వను పరామర్శిస్తున్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి శ్రీనివాసరావు