10వ తరగతి విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో ఫెయిల్‌ అవ్వటం పట్ల సిపిఎం రాష్ట్ర కమిటీ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నది.