బ్రాండిక్స్‌ ప్రమాదంపై ఉన్నత స్థాయి దర్యాప్తు జరపాలి