ధరల పెరుగుదలకు నిరసనగా మే 30న కలెక్టరేట్ల వద్ద ధర్నాలు జయప్రదం చేయండి - సత్తెన పల్లిలో రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి. శ్రీనివాసరావు