పాడేరులో గ్యాస్ ధర పెంపుపై జరిగిన నిరసనలో పాల్గొన్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.ఎస్.ఆర్