పెరిగిన గ్యాస్ ధరలకు నిరసనగా విజయవాడలో కలెక్టరేట్ ముందు సిపిఎం నిరసన, నాయకుల అరెస్ట్లు || CPIM AP