బీజేపీ యేతర రాష్ట్రాలపై మోడీ వ్యాఖ్యలు అర్ధ రహితం : సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు