యుటిలిటీ (యు1) రిజర్వ్‌ జోన్‌ రద్దు చేయాలని కోరుతూ...ముఖ్యమంత్రికి లేఖ