సిపిఎస్‌ రద్దు కోరిన ఉపాధ్యాయులపై నిర్బంధానికి వామపక్షాల ఖండన