పోలవరాన్ని ప్రశ్నార్థకం చేస్తే ఊరుకునేది లేదు.... కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల తీరుపై మండిపడ్డ సిపిఎం