విద్యుత్‌ కోతలు, పవర్‌ హాలిడే ఆపాలి. ప్రత్యామ్నాయ పద్దతులు చేపట్టి విద్యుత్‌ అందించాలి.