గ్రామ పంచాయితీలు, మండల పరిషత్‌లకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే నిధులు విడుదల చేయాలని