ముఖ్యమంత్రి ప్రధానితో భేటీలో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి ప్రస్తావించకపోవడం విచారకరం